Graphic Designer

Graphic Designer Chiến lược sắc bén – Trải nghiệm độc đáo – Triển khai hiệu quả – Quản lý chặt chẽ Mô tả công việc Tham gia xây dựng ý tưởng, giải pháp cho dự án. Nhận brief và phân tích thông tin dự án. Tìm giải pháp và ý tưởng. Trình bày kết quả…

Copywriter

Copywriter Chiến lược sắc bén – Trải nghiệm độc đáo – Triển khai hiệu quả – Quản lý chặt chẽ Copywriter làm việc chặt chẽ với Art Director để hình thành, phát triển và sản xuất các thông điệp, nội dung tài liệu một cách hiệu quả. Copywriter sẽ chịu trách nhiệm phụ trách việc…